Workshop & Seminars

Workshop TitleDatePlaceOrganised ByDownload File
AAPDA PRABHAND JANJAGRATI KARYASHALA28/06/2019KHANDWASHRI MAHESH HANOTIYA
YUVA SANSAD28/01/2019KHANDWAPROF C S RAWAT
TAMKHU NISHESD KARYASHALA30/05/2019KHANDWADr SHAKUN MISHRA